Krožki in druge aktivnosti

PROGRAM INTERESNIH DEJAVNOSTI

Interesne dejavnosti so pomembne predvsem za afirmacijo otroka in mladostnika, katerega samopodoba je pred prihodom v zavod običajno na izredno nizkem nivoju. Dejstvo je, da ima vsak učenec veliko sposobnosti, ki pa zaradi težav v šoli niso prišle do izraza. Primarna naloga mentorjev interesnih dejavnosti je vzbuditi pri učencih zanimanje za določeno aktivnost in jih spodbujati h kreativnosti. Uspešna promocija izdelkov zunaj zavoda pa je porok za kasnejšo čim boljšo vključitev v matično okolje.

V šolskem letu 2016/17 lahko otroci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:

DEJAVNOST

MENTOR

Mladi prostovoljci

Irena Korbar

Glasbena delavnica

Anže Selko

Fotografski krožek

Gašper Plevel

Planinski krožek

Tomaž Bernot in Sergeja Anžič

Košarka

Iztok Dremelj

Ples

Špela Ivanuša

Šah

Dušan Golob

Nogomet

Grega Jež

Taborniki

Matej Vidmar

Novinarski krožek

Melita Filo

Oblikovanje gline

Irena Majdič