MLADI PROSTOVOLJCI

MLADI PROSTOVOLJCI

Lani smo prvič sodelovali s Centrom starejših Medvode. Enkrat tedensko smo pomagali na rokodelski delavnici, kjer smo skupaj s starostniki ustvarjali, pekli pecivo, se družili na sprehodih, zapeli, se pošalili.

Ob zaključku šolskega leta so učenci ugotavljali:

“Spoznala sem, da se znajo babice in dedki pogovarjati in pošaliti ter da nam imajo veliko povedati.”,

“Zame so bili sončki, ki so me spravili v dobro voljo.”,

“Počutila sem se kot njihova pomočnica, spoznala sem poklic negovalke.”,

“Sama pozitivna energija.”.

V letošnjem šolskem letu je interesna dejavnost Mladi prostovoljci še bolj priljubljena kot lani, saj obiskujeta Center za starejše Medvode celo dve skupini otrok. Spet medgeneracijsko skupaj ustvarjamo, se družimo, zabavamo in smejimo.

Mentorica: Irena Korbar