NOGOMET

Nogomet je moštvena igra z žogo in najbolj priljubljen in popularen šport na svetu. Zato mu večkrat rečemo tudi »najpomembnejša postranska stvar na svetu«. In ni vrag, da ne bi potekal tudi v našem zavodu. Cilji interesne dejavnosti so: spodbujanje samozavesti, delati skupaj kot ekipa, podrejanje skupini na način, da gre skupaj lažje, ustvarjanje prijateljskih stikov med otroki, naučiti se prenesti poraz in naučiti se tudi zmagati.

 
Mentor: Gregor Jež