OBLIKOVANJE GLINE

Glina kot naravni material nam daje možnost, da ostanemo v sožitju z naravo ter izražamo svoja razmišljanja in hotenja. Učenci na svojstven način prikažejo resničen ali domišljijski svet z različnimi likovnimi pristopi. Izdelujemo raznovrstne lončevine, se igramo z oblikami ter razmišljamo o njeni uporabni vrednosti. Raziskujemo keramiko različnih narodov in kultur, pregledujemo različne sloge oblikovanja ter tehnike izdelovanja. Naše izdelke spečemo in jih glaziramo, da dobijo pravo končno podobo.

 

Mentorica: Irena Majdič