PLANINSKI KROŽEK

Pri planinskem krožku se seznanjamo z nevarnostmi v gorah ter z zgodovino planinstva in gorništva na Slovenskem. Spoznavamo drugačno življenjsko okolje, prav tako pa tudi kako je treba skrbeti za lastno varnost in varnost ostalih udeležencev v gorah. Razvijamo strpnost in pozitiven odnos do naravnih lepot in bogastev. Pridno pridobivamo občutek za gibanje v gorskem svetu in si izboljšujemo psihofizične sposobnosti. Skrbimo pa tudi za zabavo, smeh in veselo razpoloženje ter si privzgajamo življenjski optimizem ob doseganju osnovnega cilja planinskega krožka, ki je: “Navajanje mladih na aktivno preživljanje prostega časa v naravi.”.

Mentorja: Tomaž Bernot in Sergeja Anžič