PLES

Pri interesni dejavnosti ples otroci spoznavajo osnovne korake in figure različnih plesnih zvrsti (hip hop, jazz balet, plesi v paru). Poudarek je na gibalnem ustvarjanju in raziskovanju različnih načinov gibanja s strani otrok. Bistveni namen interesne dejavnosti je razvijanje telesnih in motoričnih spretnosti posameznikov, koordinacija gibanja in spoznavanje osnovnih elementov plesa. Na ta način poskrbimo tudi za zmanjšanje napetosti, nezadovoljstva in nemirov, ki se pojavljajo pri posameznikih. Poleg tega je ples sredstvo za izražanje emocij, zato otroci preko plesno-gibalnega ustvarjanja spoznavajo in se zavedajo svojih čustev, občutij in doživljanj. Poudarek je tudi na medsebojnem sodelovanju, premagovanju sramežljivosti in nesproščenosti ter pridobivanju samozavesti. Ob posebnih priložnostih v zavodu pokažemo svoje znanje in tako poskrbimo za dodatno zabavo ob glasbi.

Mentorica: Špela Ivanuša