delavnice za starše

V šolskem 2017/2018 letu bomo organizirali 7 delavnic za starše z vnaprej določenimi temami, ki bodo zajemale najpomembnejša področja čustvenih in vedenjskih motenj in starševskih veščin. Po vsaki delavnici bodo starši prejeli pisno gradivo in naloge, ki jih bodo lahko preveril v praksi med konci tedna (DNEVNIK). Delavnice se bodo izvajale ob petkih med 11.00 in 12.30. Okvirne teme in datumi delavnic so naslednji:

  • 20. 10. 2017: Vzroki za nastanek čustvenih in vedenjskih težav otrok
  • 24. 11. 2017: Značilnosti vlog v družinskem sistemu
  • 19. 1. 2018: Konstruktivno reševanje problemov
  • 16. 2. 2018: Različni vzgojni stili
  • 23. 3. 2018: Kako otroku postaviti mejo?
  • 20. 4. 2018: Dopolnjena družina in vloga nadomestnega starša
  • 18. 5. 2016: Učenje prevzemanja odgovornosti