Naši delavci

VODENJE:
 • Ravnatelj: dr. Matjaž HRIBAR

 

STROKOVNO DELO:
 • Psihologinja: Marjeta DEČMAN
 • Socialni delavki: Nataša KMET, Darija JAMNIK
 • Višja medicinska sestra: Helga ŠENK
 • Pristojni zdravnik: Peter ŠUŠTAR, ZD Medvode

 

UČITELJI:
 • Tomaž BERNOT
 • Silvo BOGATAJ,  razrednik 7. a
 • Indira ČINČ, razrednik 9. a
 • Mateja ERJAVEC
 • Melita FILO, razrednik 8. a
 • Matjaž LEOPOLD
 • Irena MAJDIČ, razrednik 6. a
 • Mirjana PAVLIN
 • Tomaž ŠPEGELJ,  razrednik 7. b
 • Florijana ŽNIDARŠIČ

 

VZGOJITELJI:
 • Sergeja ANŽIČ
 • Miha BAJT
 • Urška BEDEK
 • Iztok DREMELJ
 • Dušan GOLOB
 • Danijela GUTIĆ, individualno učno-vzgojno delo
 • Špela IVANUŠA
 • Irena KORBAR
 • Igor MARKOVIČ, individualno učno-vzgojno delo
 • Gašper PLEVEL
 • Saša ROGAN
 • Luka SVOLJŠAK
 • Matej VIDMAR
 • Sebastjan ŽNIDARŠIČ, individualno učno-vzgojno delo
 • Mateja ANDRINEK,  vzgojitelj v stanovanjski skupini
 • Marjan GRADIŠAR, vzgojitelj v stanovanjski skupini
 • Darko MIKUŠ, vzgojitelj v stanovanjski skupini
 • Nina STEKLASA, vzgojitelj v stanovanjski skupini

 

TEHNIČNO-ADMINISTRATIVNI DELAVCI:
 • Poslovna sekretarka: Janja HUMAR
 • Računovodja: Špela HAFNER
 • Hišnik-šofer: Roman JUGOVIC in Anton STROJAN
 • Kuharja: Milena MAGDALENIČ in Zvonko JANUŠIČ
 • Kuharska pomočnica: Elizabeta TESTEN STENOVEC
 • Perica/vodja garderobe: Erika JENKO
 • Čistilka: Marija ČARMAN