Govorilne ure

Redne govorilne ure učiteljev so v šol. l. 2015/2016 v objavljenih terminih, med 12.30 in 14.00. Starši, rejniki ali skrbniki se za govorilne ure po telefonu predhodno najavijo razrednikom, svetovalni službi ali v tajništvu zavoda. Razredniki in predmetni učitelji posredujejo staršem kompleksno sliko o učni problematiki in interpretirajo tudi posamezne ocene, vpisane v šolsko dokumentacijo.

 

MESECDATUM
Septemberpetek, 29. 09. 2017
Oktoberpetek, 20. 10. 2017
Novemberpetek, 24. 11. 2017
Januarpetek, 19. 01. 2018
Februarpetek, 16. 02. 2018
Marecpetek, 23. 03. 2018
Aprilpetek, 20. 04. 2018
Majpetek, 18. 05. 2018