Govorilne ure

Redne govorilne ure učiteljev so v šol. l. 2015/2016 v objavljenih terminih, med 12.30 in 14.00. Starši, rejniki ali skrbniki se za govorilne ure po telefonu predhodno najavijo razrednikom, svetovalni službi ali v tajništvu zavoda. Razredniki in predmetni učitelji posredujejo staršem kompleksno sliko o učni problematiki in interpretirajo tudi posamezne ocene, vpisane v šolsko dokumentacijo.

 

MESEC DATUM
September petek, 29. 09. 2017
Oktober petek, 20. 10. 2017
November petek, 24. 11. 2017
Januar petek, 19. 01. 2018
Februar petek, 16. 02. 2018
Marec petek, 23. 03. 2018
April petek, 20. 04. 2018
Maj petek, 18. 05. 2018