Nacionalni preizkusi znanja

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. ra­zreda in se izvaja pisno v mesecu maju.

V 64. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) preberemo:

“V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacio­nalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: na­cionalno preverjanje znanja)”. Na koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, tujega jezika in matematike. Na koncu tretjega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga v mesecu septembru določi minister; za našo šolo je v šol. l. 2017/2018 kot tretji predmet določena KEMIJA.   Pomembnejši datumi v koledarju nacionalnega preverjanja znanja v šol. l. 2017/2018:

6. razred

DATUM AKTIVNOST
4. maj 2018 NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.
7. maj 2018 NPZ iz matematike.
9. maj 2018 NPZ iz tujega jezika.
5. junij 2018 Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ.
od 5. do 7. junija 2018 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
18. junij 2018 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.
21. junij 2018 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.

 

9. razred

DATUM AKTIVNOST
1. september 2017 Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
4. maj 2018 NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.
7. maj 2018 NPZ iz matematike
9. maj 2018  NPZ iz tretjega predmeta.
29. maj 2018 Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ.
od 29. do 31. maja 2018 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
6. junij 2018 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.
15. junij 2018 (sreda) Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ učencem 9. razreda.