Šolski koledar

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.) bomo v šolskem letu 2017/2018 izvajali pouk po naslednjem razporedu:

solski_koledar

1. Začetek in konec pouka

 Začetek pouka  Zaključek pouka za oddelke 6., 7. in 8. razreda  Zaključek pouka za oddelke 9. razreda
 4. september 2017  ZAKLJUČEK 2. ocenjevalnega obdobja in  ZAKLJUČEK 2. ocenjevalnega obdobja in
 RAZDELITEV SPRIČEVAL: 22. junij 2018  RAZDELITEV SPRIČEVAL: 15. junij 2018

2. Ocenjevalni obdobji za 6., 7. in 8. razred

 Ocenjevalno obdobje  OD  DO
 1. ocenjevalno obdobje  4. september 2017  31. januar 2018
 2. ocenjevalno obdobje  1. februar 2018  22. junij 2018

3. Ocenjevalni obdobji za 9. razred

 Ocenjevalno obdobje  OD  DO
 1. ocenjevalno obdobje  4. september 2017  31. januar 2018
 2. ocenjevalno obdobje  1. februar 2018  15. junij 2018

4. Počitnice in pouka prosti dnevi

 Datum  Obrazložitev
  30.  oktober – 3. november 2017  JESENSKE POČITNICE
 31. oktober 2017  DAN REFORMACIJE
 1. november 2017  DAN SPOMINA NA MRTVE
 25. december 2017  BOŽIČ
 26. december 2017  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 27. – 29. december 2017  NOVOLETNE POČITNICE
 1. januar 2018  NOVO LETO
 8. februar 2018  PREŠERNOV DAN
  19. – 23. februar 2018  ZIMSKE POČITNICE
 2. april 2018  VELIKONOČNI PONEDELJEK
 27. april 2018  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
 30. april 2018  PRVOMAJSKE POČITNICE
 1. in 2. maj 2018  PRAZNIK DELA
 25. junij 2018  DAN DRŽAVNOSTI
 26. junij – 31. avgust  POLETNE POČITNICE

5. Informativni dan

9. in 10. februar 2016; INFORMATIVNA DNEVA za vpis v srednje šole

5. Izpitni roki

 18. junij – 2. julij 2018  PREDMETNI IN POPRAVNI ZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDOV
  26. junij – 9. julij 2018  ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE 6., 7. in 8. RAZREDA
 20. avgust – 31. avgust  ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE 6., 7., 8. in 9. RAZREDA