Tekmovanja v znanju

Tudi letos bomo v okviru šole izvajali šolska tekmovanja v znanju različnih predmetov.

TEKMOVANJE UČENCEV 9. RAZREDA V  ZNANJU ANGLEŠKEGA JEZIKA

Tekmovanje iz znanja angleškega jezika za deveti razred osnovne šole organizira Zavod Republike Slovenije za šolstvo, pripravi in izpelje pa ga državna tekmovalna komisija z učitelji angleščine in vodstvi osnovnih šol.

Namenjeno je učencem zaključnega razreda osnovne šole, ki se za jezik posebej zanimajo in izkazujejo nadpovprečno raven obvladovanja ustne in pisne komunikacije v angleščini. Tekmovalne naloge imajo za podlago učni načrt za osnovno šolo. Vključitev učencev in šol v tekmovanje je prostovoljna.

Tekmovanje je organizirano na treh ravneh, šolski, regijski in državni. Koledar tekmovanj v šolskem letu 2017/2018:

  • šolska raven: 15. 11. 2017 (ob 13. uri),
  • regijska raven: 18. 1. 2018 (ob 14. uri),
  • državna raven: 20. 3. 2018 (ob 14. uri).

Za šolsko raven tekmovanja literarne predloge ni. Literarna predloga za regijsko in državno raven tekmovanja iz angleščine je Sherman Alexie: The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian.

Na šolskem tekmovanju lahko učenci osvojijo bronasto priznanje, na državnem pa zlato ali srebrno priznanje.

Mentorica: Indira Činč

TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE

Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje. Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih, šolskem in državnem. Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol.

Tema tekmovanja v šolskem letu 2017/2018 bo Ribe slovenskih celinskih voda.

Šolsko tekmovanje bo v sredo, 25. oktobra 2017, državno pa v petek, 1. decembra 2017.

Mentorica: Mirjana Pavlin

EPI READING BADGE (ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA)

epi-reading-badgeV šolskem letu 2017/2018  načrtujemo, tako kot prejšnja leta, da bomo sodelovali pri projektu Epi Reading Badge/Angleška bralna značka, najbolj priljubljenem tekmovanju v tujih jezikih.

Teden EPI READING BADGE bo letos potekal od 5. do 9. marca 2018. Tudi to šolsko leto je termin tekmovanja iz določenega datuma razširjen v teden bralne značke, znotraj katerega bomo sami izbrali dan in uro, ki nam bo najbolj ustrezala.

Tekmovanje vsebinsko in organizacijsko zasnuje Državna založba Slovenije – Šolski epicenter. Tekmovanja se lahko udeležijo vsi učenci od 6. do 9. razreda.

Učenci se bodo prostovoljno vključevali v tekmovanje. Skozi šolsko leto preberejo  5 knjig, ki jih določi izvajalec (DZS) in v predvidenem roku rešujejo teste. Skozi leto bodo potekale tudi priprave na test, v obliki pogovorov in pisnih vaj.

Primarni cilj je razvijati pri učencih bralno kulturo tudi v tujem jeziku, dodatno motivirati učence k učenju tujega jezika, bogatiti besedišče in iskati medpredmetne povezave.

Seznam knjig po razredih:

 6. razred   7. razred   8. razred   9. razred
 Island for Sale  Rainbow Serpent  American Life  Return of Sherlock Holmes
 Michael Jordan  Mother Teresa  Of Mice and Men  A Scandal in Bohemia
 The Missing Coins  Ali and his Camera  Tales from Arabian Nights  A History of Britain
 Up in the Air  Six Sketches  The Lady in the Lake  Braveheart
 Newspaper Chase  Twenty Thousand Leagues Under the Sea  The Story of Chocolate  Rosa Raye, Crime Reporter

VESELA ŠOLA

Vesela šola želi mlade spodbuditi k ustvarjalnemu in celovitemu pridobivanju znanja, veščin in spretnosti in ponuja znanje na zanimiv, zabaven in hudomušen način.

 Ponuja predvsem tiste uporabne teme, o katerih učenci v šoli izvedo manj. Vsebine so raznovrstne in so vezane na aktualne teme današnjega časa. Sezono Vesele šole začenjamo s temo o skrivnostnem svetu izdelave in varovanja denarja pred ponarejevalci. Nadaljevali bomo z rastlinami, ki so znane po svojih zdravilnih učinkih, se seznanili z različnimi tehnikami upodabljanja sveta, pokukali v čas ledene dobe in se čudili razsežnostim naravnih nesreč. Mesečne teme so predstavljene v reviji Pil in na spletu v obliki učnih poti.

 Šolsko tekmovanje v znanju Vesele šole bo 14. marca 2018, državno tekmovanje pa 11. aprila 2018.

Mentorica: Melita Filo

BRALNA ZNAČKA

»Knjige so doma na polici. Tam so zaprte. Tako spijo in seveda molčijo.
Ko jih vzamem v roko, se črke spletejo v zgodbe,
take vesele in za otroke, pa resne in resnične,
lažnive in mične, pustolovske in indijanske,
ki vriskajo po dvoriščih in parkih, gozdovih,
ki s pticami in metulji silijo pod nebo.
Če so knjige zaprte, molčijo. Potem za njih ne vemo.
In je tako, kot jih sploh ne bi bilo.«

(Nataša Golob)

logotip-bz

Branje je ključ do uspeha pri vseh šolskih predmetih, zato je pomembno, da otrokom privzgojimo pravilen odnos do branja in knjig.

Bralna značka je slovensko gibanje, ki že skoraj šestdeset let spodbuja razvoj bralne kulture mladih. Osnovala sta jo pisatelj Leopold Suhodolčan in prof. Stanko Kotnik. Bralna značka spodbuja prostovoljno branje v prostem času. Razvijali jo bomo kot dopolnilo k pouku slovenskega jezika in književnosti ter dejavnostim šolske knjižnice. Glede na vsakoletni načrt dela pa jo je seveda mogoče povezati še z marsičim, kar se na šoli dogaja: druge interesne dejavnosti, dnevi dejavnosti, predvsem kulturni dnevi, knjižnično-informacijska znanja ipd.

Osnovni cilj je razvijati bralno kulturo. To bomo skušali doseči skozi različne metode in oblike dela:

  • bralni debatni klub pod mentorjevim vodstvom;
  • projektno delo (raziskovalno in ustvarjalno delo, srečevanje z jezikom, tudi branje umetnostnih besedil, uporaba različnih medijev, sodelovanje z drugimi krožki na šoli);
  • praznovanje praznikov, povezanih s knjigo in branjem: 17. september (dan zlatih knjig), 2. april (mednarodni dan knjig za otroke), 23. april (svetovni in slovenski dan knjige).

Motiviranje in preverjanje se bo dogajalo po meri in okusu otrok (zabavno, privlačno,  sproščeni nastopi, zabavna srečanja ipd.).

Mentorica: Indira Činč