Interesne dejavnosti

V našem zavodu dajemo velik poudarek interesnim dejavnostim, saj se zavedamo, da te ključno bogatijo vzgojno-izobraževalni proces. Interesne dejavnosti so pomembne predvsem za afirmacijo otroka in mladostnika, katerega samopodoba je pred prihodom v zavod običajno na izredno nizkem nivoju. Dejstvo je, da ima vsak učenec veliko sposobnosti, ki pa zaradi težav v šoli niso prišle do izraza. Primarna naloga mentorjev interesnih dejavnosti je vzbuditi pri učencih zanimanje za določeno aktivnost in jih spodbujati h kreativnosti. Uspešna promocija izdelkov zunaj zavoda pa je porok za kasnejšo čim boljšo vključitev v matično okolje.

V šolskem letu 2017/18 lahko otroci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:

DEJAVNOST MENTOR
Mladi prostovoljci Irena KORBAR
Košarka Iztok DREMELJ
Gledališče za vse Urška BEDEK
Ulična vadba Luka SVOLJŠAK
Ples Špela IVANUŠA
Šah Dušan GOLOB
Planinski krožek Tomaž BERNOT in Sebastjan ŽNIDARŠIČ
Fotografski krožek Gašper PLEVEL
Nogomet Igor MARKOVIČ
Inline hokej in floorball Miha Bajt
Taborniki Matej VIDMAR
Oblikovanje gline Irena MAJDIČ
Šolsko glasilo in spletna stran Melita FILO
Otroci pa se lahko vključujejo v interesne aktivnosti tudi v bližnjih krajih, če so za to zainteresirani in če je le-ta v bližini organizirana.