Delovni dan

 

Moje  življenje v vzgojni skupini med delavniki mora biti prilagojeno urniku od jutra do večera:

URA VSEBINA
7.00 do 7.45 bujenje
jutranja toaleta
zajtrk
urejanje prostorov v vzgojni skupini
priprava za šolo
ob 7.45 odhod v šolo
od 7.50 do 12.05 ali 12.55 pouk po predmetniku v interni osnovni šoli, del katerega se lahko določi po urniku – tudi 7. in 8. šolsko uro 12.05 do 13. ure prihod iz šole, kjer otroke pričaka matični vzgojitelj
od 13.00 do 15.00

kosilo

analiza dogajanj v šoli

razvedrilno-rekreativne zaposlitve

koristne in druge delovne zaposlitve

individualne in skupinske aktivnosti

ob 15.00

popoldanska malica

priprava na učno uro

16.00 do 17.30

obvezna učna ura

izdelava domačih nalog

samostojno ali vodeno učenje

individualna učna pomoč

druge dejavnosti za šolo

od 18.00 do 20.00

večerja

razvedrilno-rekreativne zaposlitve

sprehodi

interesne dejavnosti

individualne in skupinske zaposlitve

ogled informativne oddaje in pogovor o aktualni tematiki

ob 20.00

večerna toaleta

urejanje skupnih in individualnih prostorov

ogled TV programov

ure pravljic, branje in druge individualne zaposlitve otrok

spontani ali usmerjeni individualni pogovori

priprava na počitek

ob 21.00

otroci so pripravljeni na nočni počitek

gledajo TV program

poslušajo glasbo

se pogovarjajo v spalnicah

ob 21.30

v spalnicah se ugašajo luči

do spanja pogovori ali glasba na sobni jakosti

ob 22.00

praviloma naj bi otroci mirno počivali

v času nočnega počitka redni ali občasni nadzor nočnega strokovnega delavca

 

Dnevni red je prilagojen osnovnošolski populaciji /učencem od 6. do 9. razreda osnovne šole/. Srednješolci, ki bivajo v stanovanjski skupini, pa imajo dnevni red prilagojen svojim obveznostim v šoli, ki jo obiskujejo, in nekaterim drugim potrebam.

 

V času vikendov, počitnic ali pouka prostih dni, je dnevni red posebej prilagojen in je poudarek na razvedrilno-rekreativnih dejavnostih in izvedbi projektov.