Govorilne ure

Redne govorilne ure učiteljev so v šol. l. 2014/15 v  objavljenih terminih,  med 12.30 in 14.00. Starši, rejniki ali skrbniki se za govorilne ure po telefonu predhodno najavijo razrednikom, svetovalni službi ali v tajništvu zavoda. Razredniki in predmetni učitelji posredujejo staršem kompleksno sliko o učni problematiki in interpretirajo tudi posamezne ocene, vpisane v šolsko dokumentacijo.

MESEC DATUM
September  petek, 25. 09. 2015
Oktober petek, 23. 10. 2015
November petek, 20. 11. 2015
December petek, 18. 12. 2015
Januar petek, 22. 01. 2016
Februar petek, 26. 02. 2016
Marec petek, 25. 03. 2016
April petek, 22. 04. 2016
Maj petek, 20. 05. 2016
Junij petek, 10. 06. 2016