Nacionalni preizkusi znanja

 

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. ra­zreda in se izvaja pisno v mesecu maju.

 

V 64. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) preberemo:

"V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacio­nalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: na­cionalno preverjanje znanja)".

 

Na koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, tujega jezika in matematike.

 

Na koncu tretjega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga v mesecu septembru določi minister; za našo šolo je v šol. l. 2015/2016 kot tretji predmet določena FIZIKA.

 

Pomembnejši datumi v koledarju nacionalnega preverjanja znanja v šol. l. 2015/2016:


6. razred

DATUM

AKTIVNOST

4. maj 2016
(sreda)

NPZ iz matematike.

6. maj 2016
(petek)

NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

10. maj 2016
(torek)

NPZ iz tujega jezika.

7. junij 2016
(torek)

Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev 6. razreda.

Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
8. junij 2015
(sreda)
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric.
9. junij 2015
(četrtek)
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na Ric.
17. junij 2016
(petek)
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.

24. junij 2016
(petek)

Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.

 

9. razred

DATUM

AKTIVNOST

1. september 2015
(torek)

Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni OŠ preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.

4. maj 2016
(sreda)

NPZ iz matematike.

6. maj 2016
(petek)

NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.

10. maj 2016
(torek)

NPZ iz tretjega predmeta.

31. maj 2016
(torek)

Ric posreduje šolam ovrednotene naloge z dosežki učencev 9. razreda.

Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
1. junij 2016
(sreda)
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric.
2. junij 2016
(četrtek)
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na Ric.
8. junij 2016
(sreda)
Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.

15. junij 2016
(sreda)

Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ učencem 9. razreda.