Urnik

RAZPORED ZVONJENJA:

1. URA: 7.50 - 8.35
2. URA: 8.40 - 9.25
3. URA: 9.40 - 10.25
4. URA: 10.30 - 11.15
5. URA: 11.20 - 12.05
6. URA: 12.10 - 12.55
7. URA: 13.30 - 14.15
8. URA: 14.20 - 15.05

Glavni odmor traja 15 minut;  od 9.25 do 9.40.
  


URNIK V ŠOLSKEM LETU 2015/2016, veljaven od 1. 9. 2015 dalje

PONEDELJEK

  6. a 7. a 8. a 9. a 9. b
1. SLJ NAR TIT TJA MAT
2. GOS SLJ TJA MAT BIO
3. ZGO MAT SLJ BIO TJA
4. MAT ZGO BIO SLJ ŠPO
5. TJA ŠPO MAT ZGO SLJ
6. TIT   ŠPO    
7. IZBIRNE VSEBINE
8.

TOREK

  6. a 7. a 8. a 9. a 9. b
1. ŠPO SLJ FIZ KEM ZGO
2. MAT NAR SLJ GEO FIZ
3. SLJ MAT ZGO FIZ KEM
4. TJA GEO MAT SLJ LUM
5. GOS TJA KEM ŠPO MAT
6. IZBIRNE VSEBINE
7.
8.

SREDA

  6. a 7. a 8. a 9. a 9. b
1. GUM ZGO ŠPO BIO SLJ
2. SLJ ŠPO BIO ZGO  GUM
3. TJA SLJ GEO MAT  BIO
4. NAR TJA SLJ LUM  MAT
5. MAT LUM TJA GUM  GEO
6. IZBIRNE VSEBINE
7.
8.

ČETRTEK

  6. a 7. a 8. a 9. a 9. b
1. ŠPO NAR GUM SLJ FIZ
2. SLJ TJA MAT FIZ ZGO
3. TIT GUM FIZ TJA MAT
4. NAR TIT ZGO MAT SLJ
5. GEO MAT LUM KEM TJA
6. ODS ODS ODS ODS  ODS
7.          
8.          

PETEK

  6. a 7. a 8. a 9. a 9. b
1. TJA SLJ DKE ŠPO KEM
2. ŠPO GEO TJA MAT SLJ
3. MAT TJA KEM SLJ ŠPO
4. LUM MAT SLJ GEO TJA
5. SLJ DKE MAT TJA GEO
6.          
7.          
8.          


URNIK IZBIRNIH PREDMETOV v šolskem letu 2014/2015
 

URA

PONEDELJEK

TOREK

SREDA

ČETRTEK

PETEK

7.50 - 8.35

 1.          

8.40 - 9.25

 2.          

9.40 - 10.25

 3.          

10.30 - 11.15

 4.          

11.20 - 12.05

 5.          

12.10 - 12.55

 6. IŠP, OGL
KGU, ŠSP
GLP, LS1, LS3
   

13.30 - 14.15

 7. TVZ IŠP, UBE, ROM
TVZ    

14.20 - 15.05

 8.          

Urnik sestavil:  Silvo BOGATAJ