Vodič za starše

 

Že dve leti v našem zavodu ponujamo staršem Dnevnik oziroma »Vodič za starše«, ki smo ga v šolskem letu 2014/15 izvajali kot inovacijski projekt. Gre za zelo uporaben pripomoček staršem, ki se pri vzgoji srečujejo z začetnimi vedenjskimi odkloni otroka in opažajo, da izgubljajo odnos z otrokom.
Preko uporabe vodiča imajo starši možnost, da ponovno prevzamejo odgovornost za svojo starševsko vlogo, začnejo postavljati jasne zahteve, pravila in meje ter otroku skladno s tem nudijo povratno informacijo.
Vodič za starše je zelo uporaben pripomoček pri svetovalnem terapevtskem delu s starši. Svetovalni delavki sta na voljo staršem, da preko konkretnih situacij staršem svetujeta, kako bolje načrtovati čas z otrokom in popraviti svoj vzgojni stil.
Otrok je v zavod nameščen za določen čas in v tem času je priložnost tudi za starše, da spremenijo svoj vzgojni stil, da ponovno pridobijo avtoriteto in so samozavestni v svoji starševski funkciji. Z izpolnjevanjem vodiča imajo možnost spremljati otrokov napredek v domačem okolju, hkrati pa pridobiti tudi boljši uvid v lasten napredek.


Spodaj je primer »Check liste«, v katero starši zabeležijo stanje pred namestitvijo in stanje po določenem času namestitve (priporočljivo je vsaj eno šolsko leto).
Na vpogled je tudi primerek »Vodiča za starše«.