delavnice za starše

V šolskem letu 2018/2019 bomo organizirali 7 delavnic za starše z vnaprej določenimi temami, ki bodo zajemale najpomembnejša področja čustvenih in vedenjskih motenj in starševskih veščin. Po vsaki delavnici bodo starši prejeli pisno gradivo in naloge, ki jih bodo lahko preveril v praksi med konci tedna (DNEVNIK). Delavnice se bodo izvajale ob petkih med 11.00 in 12.30. Okvirne teme in datumi delavnic so naslednji:

  • 26. 10. 2018: Življenje z otrokom, ki ima ČVM
  • 16. 11. 2018: Razumevanje agresivnih izbruhov in možnosti ukrepanja
  • 25. 1. 2019: Komunikacija in mediacija
  • 22. 2. 2019: Spoprijemanje z razvezo in vpliv na otroke (razmejevanje starševskega in partnerskega odnosa)
  • 29. 3. 2019: Nezdrav življenjski slog, razumevanje mehanizma odvisnosti
  • 19. 4. 2019: Aktivno preživljanje prostega časa z otroki
  • 17. 5. 2019: Osvojene veščine za prihodnost