Nagovor ravnatelja

 

Pričelo se je novo šolsko leto, ki se bo zapisalo v vaše in naše spomine.

Ker se po jutru dan pozna, smo se odločili, da bomo v letošnjem šolskem letu največ pozornosti namenili uvodnim tednom. Vsi otroci ste v naši ustanovi enakopravni in nihče nima posebnega statusa. Zato bo trud zaposlenih v našem zavodu usmerjen v ustvarjanje kar se da prijetnega in varnega okolja za vse otroke.

Šolsko leto smo pričeli s petimi oddelki v šoli in štirimi vzgojnimi skupinami. Od lanskega šolskega leta je ostalo sedemnajst otrok, v prvih tednih septembra pa smo sprejeli še devet otrok. Vzgojne skupine in šolski razredi so še vedno precej majhni, zato imajo vsi otroci možnost doseči velik napredek v kratkem časovnem obdobju.

Naša želja je usmerjati aktivnosti za vzpostavljanje in ohranjanje pristnega stika in človeškega odnosa. To pričakujemo tudi od vas, otroci, kajti največja šola je šola za življenje in prvi korak na tej poti je učenje odgovornosti. Vaša osnovna in hkrati edina odgovornost je obiskovanje šole ter sledenje vzgojnim ciljem, ki jih intenzivneje zasledujete v popoldanskem času. Če boste sproti sledili pouku in lepo sodelovali, upoštevali hišni red, vas bomo ob tem podpirali, stali ob strani in te lastnosti ustrezno nagrajevali, po potrebi pa tudi opozarjali in vas vzpodbujali k prevzemanju odgovornosti. Za vas je izredno pomembno, kako boste sledili svojim ciljem, ki ste si jih postavili ob vaši vključitvi v novo šolsko leto.

Predvsem pa bomo stremeli k cilju, da boste v zavodu pokazali takšen napredek, da se boste lahko čimprej vključili v socialno okolje, iz katerega tudi prihajate. Pri tem vam bodo v oporo tudi vaši starši, ki so se odločili, da bodo vsak konec tedna vestno in redno izpolnjevali svoj dnevnik za starše.

V tem šolskem letu smo poleg rednega programa vzgoje in izobraževanja uspeli nadgraditi osnovno usmeritev z delovanjem športne skupine, ki bo imela poleg dnevnih dejavnosti načrtovanih tudi nekaj večdnevnih programov in enega celotedenskega. Več šolskih obveznosti boste morali otroci, ki boste v skupino vključeni, opravljati tudi v prostem času, verjamem, da vam bo to z veliko željo in dobro voljo uspelo.

Naj bo šolsko leto 2017/2018 lepo in prijetno za vsakega posameznika, ki je kakorkoli povezan z delom in življenjem v našem zavodu. Letos je z nami že 72. generacija osnovnošolcev, za katero verjamem, da bo vsaj tako uspešna, kot je bila prejšnja.

PO JUTRU SE DAN POZNA.

dr. Matjaž Hribar, ravnatelj