Kulturni dnevi

V šolskem letu 2017/2018 bodo organizirani naslednji kulturni dnevi:

1. POHOD V VRBO IN LOŽ (2. 12. 2017, izvedba: Jože Rozman (Vrba), Silvo Bogataj (Lož), Tomaž Špegelj (Smlednik))

 

2. OGLED FILMSKE/GLEDALIŠKE/GLASBENE PREDSTAVE (februar / marec 2018)

 

 3. OGLED KULTURNO POMEMBNEGA MESTA (NPR. LJUBLJANE, ŠKOFJE LOKE) IN OKOLIŠKIH ZNAMENITOSTI (april / maj 2018)

 

Vodja tehniških dni bo Tomaž Špegelj.