Tehniški dnevi

V šolskem letu 2017/2018 bodo organizirani štirje tehniški dnevi:

1. TEHNIŠKI DAN:

  • Obisk Slovenskega šolskega muzeja (september 2017) za 6. in 7. razred,
  • Obisk Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju (september/oktober 2017) za 8. in 9. razred.

 

2. TEHNIŠKI DAN:

  • Šola v praznični podobi (konec novembra 2017).

 

3. TEHNIŠKI DAN:

  • Maske in pust – izdelovanje mask v šoli (prvi teden februarja 2018).

 

4. TEHNIŠKI DAN:

  • Obisk Slovenskega etnografskega muzeja (marec/april 2018).

 

Vodja tehniških dni bo Irena Majdič.