Nacionalni preizkusi znanja

Nacionalno preverjanje znanja je obvezno za učence 6. in 9. ra­zreda in se izvaja pisno v mesecu maju.

V 64. členu Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) preberemo:

“V 6. in 9. razredu se znanje učencev preverja z nacio­nalnim preverjanjem znanja, s katerim se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom (v nadaljnjem besedilu: na­cionalno preverjanje znanja)”. Na koncu drugega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, tujega jezika in matematike. Na koncu tretjega obdobja se nacionalno preverjanje znanja izvaja iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta, ki ga v mesecu septembru določi minister; za našo šolo je v šol. l. 2018/2019 kot tretji predmet določena ANGLEŠČINA.  Pomembnejši datumi v koledarju nacionalnega preverjanja znanja v šol. l. 2018/2019:

6. razred

DATUM AKTIVNOST
7. maj 2019 NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.
9. maj 2019 NPZ iz matematike.
13. maj 2019 NPZ iz tujega jezika.
6. junij 2019 Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ.
6. in 7. junij 2019 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu.
17. junij 2019 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu.
24. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda.

 

9. razred

DATUM AKTIVNOST
3. september 2018 Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ.
7. maj 2019 NPZ iz slovenščine ali italijanščine ali madžarščine.
9. maj 2019 NPZ iz matematike
13. maj 2019 NPZ iz tretjega predmeta.
3. junij 2019 Seznanitev učencev 9. razreda z dosežki NPZ.
4. in 5. junij 2019 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razredu.
10. junij 2019 Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu.
14. junij 2019 Razdelitev obvestil o dosežkih pri NPZ učencem 9. razreda.