Šolski koledar

Na podlagi 15. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (Uradni list RS, št. 50/12 in 56/12 – popr.) bomo v šolskem letu 2018/2019 izvajali pouk po naslednjem razporedu:

solski_koledar

1. Začetek in konec pouka

 Začetek pouka  Zaključek pouka za oddelke 6., 7. in 8. razreda  Zaključek pouka za oddelke 9. razreda
 3. september 2018  ZAKLJUČEK 2. ocenjevalnega obdobja in  ZAKLJUČEK 2. ocenjevalnega obdobja in
 RAZDELITEV SPRIČEVAL: 24. junij 2019  RAZDELITEV SPRIČEVAL: 14. junij 2019

2. Ocenjevalni obdobji za 6., 7. in 8. razred

 Ocenjevalno obdobje  OD  DO
 1. ocenjevalno obdobje  3. september 2018  31. januar 2019
 2. ocenjevalno obdobje  1. februar 2019  22. junij 2019

3. Ocenjevalni obdobji za 9. razred

 Ocenjevalno obdobje  OD  DO
 1. ocenjevalno obdobje  3. september 2018  31. januar 2019
 2. ocenjevalno obdobje  1. februar 2019  14. junij 2019

4. Počitnice in pouka prosti dnevi

 Datum  Obrazložitev
 29.  oktober – 2. november 2018  JESENSKE POČITNICE
 31. oktober 2018  DAN REFORMACIJE
 1. november 2018  DAN SPOMINA NA MRTVE
 25. december 2018  BOŽIČ
 26. december 2018  DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
 27. – 29. december 2018  NOVOLETNE POČITNICE
 1. januar 2019  NOVO LETO
 8. februar 2019  PREŠERNOV DAN
 25. februar – 1. marec  2019  ZIMSKE POČITNICE
 22. april 2019  VELIKONOČNI PONEDELJEK
 27. april 2019  DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
 30. april 2019  PRVOMAJSKE POČITNICE
 1. in 2. maj 2019  PRAZNIK DELA
 25. junij 2019  DAN DRŽAVNOSTI
 26. junij – 31. avgust 2019  POLETNE POČITNICE

5. Informativni dan

15. in 16. februar 2019; INFORMATIVNA DNEVA za vpis v srednje šole

5. Izpitni roki

 17. junij -1. julij 2019  PREDMETNI IN POPRAVNI ZPITI ZA UČENCE 9. RAZREDOV
  26. junij – 9. julij 2019  ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE 6., 7. in 8. RAZREDA
 19. avgust – 30. avgust  ROKI ZA PREDMETNE IN POPRAVNE IZPITE ZA UČENCE 6., 7., 8. in 9. RAZREDA