Urnik in zvonec

RAZPORED ZVONJENJA:
 1. URA:  7.50 – 8.35
 2. URA:  8.40 – 9.25
 3. URA:  9.40 – 10.25
 4. URA:  10.30 – 11.15
 5. URA:  11.20 – 12.05
 6. URA:  12.10 – 12.55
 7. URA:  13.30 – 14.15
 8. URA:  14.20 – 15.05

 

Glavni odmor traja 15 minut; od 9.25 do 9.40.

URNIK V ŠOLSKEM LETU 2017/2018, veljaven od 4. 9. 2017 dalje

 PONEDELJEK
 6. a 7. a 7. b 8. a 9. a
 1.  TJA  ŠPO  NAR  FIZ  MAT
 2.  SLJ  TJA  ŠPO  MAT  FIZ
 3.  ZGO  SLJ  MAT  TJA  BIO
 4.  NAR  MAT  SLJ  ZGO  TJA
 5.  GOS  ZGO  TJA  SLJ  ŠPO
 6.  GOS
 7.           IZBIRNE VSEBINE
 8.
 TOREK
6. a 7. a 7. b 8. a 9. a
1. SLJ GEO ŠPO GUM BIO
2. MAT SLJ ZGO ŠPO GUM
3. NAR LUM SLJ GEO MAT
4. TJA NAR MAT LUM SLJ
5. LUM TJA NAR MAT ZGO
6. IZBIRNE VSEBINE
7.
8.
 SREDA
 6. a 7. a 7. b 8. a 9. a
 1. ŠPO SLJ MAT ZGO FIZ
 2. GEO NAR SLJ FIZ MAT
 3. SLJ MAT DKE BIO TJA
 4. TIT TJA GEO MAT SLJ
 5. MAT DKE TJA SLJ GEO
 6. DKE
 7.           IZBIRNE VSEBINE
 8.
 ČETRTEK
 6. a 7. a 7. b 8. a 9. a
 1. ŠPO NAR GUM TJA SLJ
 2. GUM MAT ZGO SLJ TJA
 3. MAT ŠPO TJA KEM ZGO
4. TJA ZGO MAT TIT KEM
5. SLJ GUM LUM GEO MAT
6. ODS ODS ODS ODS ODS
 PETEK
6. a 7. a 7. b 8. a 9. a
1. TJA TIT SLJ ŠPO KEM
2. ŠPO SLJ TJA KEM LUM
3. SLJ GEO NAR MAT ŠPO
4. TIT MAT GEO TJA SLJ
5. MAT TJA TIT SLJ GEO

URNIK IZBIRNIH PREDMETOV v šolskem letu 2017/2018

 URA PONEDELJEK TOREK SREDA
 7.50 – 8.35  1.
 8.40 – 9.25  2.
 9.40 – 10.25  3.
 10.30 – 11.15  4.
 11.20 – 12.05  5.
 12.10 – 12.55  6.  ŠZZ  VEO, LS2 HI1
 13.30 – 14.15  7.  ŠSP GLP, LS1
ONA/TVZ 
na 14 dni
 HI1, UBE
 14.20 – 15.05  8.  ONA/TVZ  na 14 dni

Urnik sestavil:  Silvo BOGATAJ