Interesne dejavnosti

V našem zavodu dajemo velik poudarek interesnim dejavnostim, saj se zavedamo, da te ključno bogatijo vzgojno-izobraževalni proces. Interesne dejavnosti so pomembne predvsem za afirmacijo otroka in mladostnika, katerega samopodoba je pred prihodom v zavod običajno na izredno nizkem nivoju. Dejstvo je, da ima vsak učenec veliko sposobnosti, ki pa zaradi težav v šoli niso prišle do izraza. Primarna naloga mentorjev interesnih dejavnosti je vzbuditi pri učencih zanimanje za določeno aktivnost in jih spodbujati h kreativnosti. Uspešna promocija izdelkov zunaj zavoda pa je porok za kasnejšo čim boljšo vključitev v matično okolje.

V šolskem letu 2018/19 lahko otroci izbirajo med naslednjimi interesnimi dejavnostmi:

     DEJAVNOST MENTOR
     MLADI PROSTOVOLJCI Irena KORBAR
     KOŠARKA Iztok DREMELJ
     GLEDALIŠČE ZA VSE Urška BEDEK
     ULIČNA VADBA Luka SVOLJŠAK
     PLES Špela IVANUŠA
     ŠAH Dušan GOLOB
     PLANINSKI KROŽEK Tomaž BERNOT
     FOTOGRAFSKI KROŽEK Gašper PLEVEL
     NOGOMET Igor MARKOVIČ
     INLINE HOKEJ in FLOORBALL Miha Bajt
     TABORNIKI Matej VIDMAR
     OBLIKOVANJE GLINE Irena MAJDIČ
     ŠOLSKO GLASILO in SPLETNA STRAN Blanka ŠIŠKO

Otroci pa se lahko vključujejo v interesne aktivnosti tudi v bližnjih krajih, če so za to zainteresirani in če je le-ta v bližini organizirana.