Gledališče za vse

Pri dejavnosti Gledališče za vse se bomo preko zabavnih in aktivnih vaj spoznavali z nekaterimi tehnikami gledališča zatiranih, kot so: slikovno gledališče, forumsko gledališče in časopisno gledališče. Gledališke tehnike so prilagojene »neigralcem« in uporabljajo univerzalni jezik gledališča kot osnovo za posameznike za proučevanje lastnih življenj ter za spodbujanje kritičnega mišljenja in dialoga. Gledališče zatiranih temelji na načelih gledališke pedagogike, ki pri posamezniku spodbuja in razvija samozavedanje in zavedanje sveta okrog sebe ter s simulacijo dejanskih življenjskih situacij in refleksijo le-teh omogoča razvoj odgovornih posameznikov tako na osebni kot družbeni ravni. Med drugim je gledališče zatiranih prostor, v katerem govorimo o temah, ki sicer niso izpostavljene, in kjer spregovorijo tisti, ki mnogokrat nimajo glasu. Pa dajmo tokrat glas mladim!

Mentorica: Urška Bedek