Oblikovanje gline

oblikovanje_gline

Glina kot naravni material nam daje možnost, da ostanemo v sožitju z naravo ter izražamo svoja razmišljanja in hotenja. Učenci na svojstven način prikažejo resničen ali domišljijski svet z različnimi likovnimi pristopi. Izdelovali bomo raznovrstne lončevine, se igrali z oblikami ter razmišljali o njeni uporabni vrednosti. Raziskovali bomo keramiko različnih narodov in kultur, pregledali različne sloge oblikovanja ter tehnike izdelovanja. Izdelke bomo spekli in jih glazirali, da bodo dobili pravo končno podobo.

 Mentorica: Irena Majdič